سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

تاجگذاری رسمی امپراتور جدید ژاپن

مراسم تاج‌گذاری ناروهیتوُ، امپراتور تازه ژاپن، روز دوشنبه در توکیو برگزار شد. او به‌طور رسمی جای پدر خود را گرفته است که چندی پیش از این مقام کناره‌گیری کرد و اکنون «امپراتور بازنشسته» ژاپن است. امپراتور ناروهیتوُ پس از جلوس سوگند خورد: بنا بر قانون اساسی و وظایف خود به‌عنوان نماد کشور و همبستگی مردم عمل خواهم کرد. او ابراز امیدواری کرد کشورش «همچنان به تحقق صلح و دوستی در جامعه بین‌الملل یاری برساند و از طریق خردورزی و با کوشش بی‌وقفه به بنای رفاه و سعادت نوع بشر کمک کند». 1398/08/01