سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

گاوبازی در روز ملی مکزیک‎

همزمان با روز ملی مکزیک در شهر گوادالاخارای این کشور مراسم سنتی گاو بازی برگزار شد. 1398/06/24