سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

دور جدید بی‌برقی در ونزوئلا

چندمین قطعی گسترده برق در ونزوئلا که شاهد بحران اقتصادی است از دیروز آغاز شد و بسیاری از مناطق از جمله کاراکاس پایتخت این کشور را درگیر خاموشی کرد. 1398/05/01