سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

سرشماری قوها در انگلیس‎

مسئولان انگلیسی مطابق رسم هر ساله اقدام به سرشماری از قوهای رودخانه تایمز لندن کردند. 1398/04/31