سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

درگیری خیابانی مخالفان و موافقان برگزیت در خیابان‌های انگلیس

در انگلیس این روزها مسئله خروج و یا باقی ماندن در اتحادیه اروپا محل اختلاف و دو دستگی بسیاری در این جامعه شده است. 1397/10/21