سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

تحلیلگر روس: ایران بازیگری قوی و جدید در اقیانوس هند است

☑️تحلیلگر روس: ایران بازیگری قوی و جدید در اقیانوس هند است رجب صفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه: 🔹مهمترین پیام حضور ایران در رزمایش نظامی مشترک با روسیه در اقیانوس هند، این است که یک بازیگر قوی و جدید به نام ایران، وارد این منطقه شده است؛ روسیه ایران را بازیگری قوی می‌داند 1399/11/29