سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

هواداران ترامپ در حال تخریب ساختمان کنگره آمریکا

هواداران ترامپ در حال تخریب ساختمان کنگره هستند 1399/10/18