سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

روحیه دادن سردار شهید قاسم سلیمانی به مدافعان حرم

فیلمی از سردار شهید قاسم سلیمانی در جمع مدافعان حرم و روحیه‌دادن متفاوت سردار به آنها پیش از عملیاتی مهم 1399/08/29