سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

مرغوب ترین خرمای جهان در هرمزگان - ایران

برداشت خرمای پیارم از نخلستان های شهرستان حاجی آباد در شمال استان هرمزگان آغاز شد. 1399/07/27