سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

ترکیه در زیر طوفان مهیب شن / آنکارا در تاریکی فرو رفت

سازمان هواشناسی ترکیه با انتشار پیامی فوری درباره ادامه این روند و بارش شدید و جاری شدن سیل به ساکنین مناطق پولاتلی، قزلجاحمام، آیاش، بیپازاری و گودال از توابع آنکارا هشدار داده است. در این طوفان بی سابقه که سرعت آن در برخی مناطق به بیش از ۷۰ کیلومتر در ساعت می رسید بام دهها ساختمان از جا کنده شده و آسیب زیادی به درختان حاشیه خیابانهای پایتخت ترکیه وارد شده است. 1399/06/21