سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

اقتدار سپاه - رزمایش پیامبر اعظم

دوازدهمین رزمایش پیامبر اعظم(ص) نیروی زمینی سپاه که از ۲۴ آذر و در تهران و اصفهان آغاز شده بود لحظاتی پیش در منطقه عمومی خلیج فارس با دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده با موفقیت پایان یافت 1399/05/09