سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

افزایش فضا‌های استفاده اجباری از ماسک در اروپا

سازمان جهانی بهداشت پس از بررسی‌های علمی استفاده از ماسک را سدی در برابر سرایت ویروس کرونا به افراد معرفی کرده است. 1399/05/06