سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

تغییر کاربری کارخانه‌ها به کارگاه بمب سازی

کارخانه نساجی در حلب پس از اشغال گروه تکفیری صهیونیستی داعش به کارگاه ساخت بمب تبدیل شده بود. 1399/01/05