سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

غش کردن وزیر بهداشت هلند در جلسه درباره کرونا

هنگامی که سیاستمداران هلندی در پارلمان این کشور مشغول گفت‌وگو درباره شیوع ویروس کرونا بودند، برونو بروینس، وزیر بهداشت از هوش رفت. او می‌خواست به سوال یکی از نمایندگان پارلمان هلند پاسخ دهد که این اتفاق افتاد. دیگران او را از زمین بلند کردند و وقتی وزیر به هوش آمد کمی آب نوشید و با پای خود ساختمان پارلمان این کشور را ترک کرد تا کمی استراحت کند. برونو بروینس، وزیر بهداشت هلند پس از این حادثه در توئیتر خود نوشت که خستگی کاری موجب شده تا این اتفاق رخ دهد. 1399/01/04