سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

افزایش تصاعدی مبتلایان به ویروس کرونا در ترکیه

یک هفته نشده که وزیر بهداشت ترکیه اولین آمار رسمی مبتلایان به کوئید ۱۹ را اعلام کرده است. 1399/01/03