سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

کرونا سلاح بیولوژیکی آمریکاست؟

منبع ویروس کرونا چین است یا این ویروس در آمریکا دستکاری شده است و یک سلاح بیولوژیک آمریکایی است. 1398/12/26