سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

نقش آمریکا در انتشار ویروس کرونا

بسیاری از محققان با غیرطبیعی دانستن منشاء کرونا اعلام کردند، کرونا در آزمایشگاه‌های سری آمریکا در کشور‌های هم مرز با چین و روسیه و با اهدافی مخرب تولید و منتشر شده است. 1398/12/22