سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

رئیس مجلس کویت نسخه ای از «معامله قرن» را به زباله دان انداخت

مرزوق الغانم رئیس‌ مجلس الامه کویت امروز (شنبه)، در نشست فوق‌العاده اتحادیه پارلمان‌ کشورهای عربی تحت عنوان «حمایت و پشتیبانی از برادران فلسطینی در مسئله عادلانه آنها»،‌ به شدت از طرح موسوم به «معامله قرن» انتقاد کرد. رئیس‌ مجلس الامه کویت در واکنش به طرح معامله قرن گفت:‌ «ما ملت عرب به شما می‌گوییم، نظرتان چیست در مقابل پول آن هم چند برابر آنچه به ما پیشنهاد می‌کنید، مقدسات ما را رها کنید و از روی زمین مبارک ما گم شوید. [با این توصیفات] معامله قرن اکنون بسیار عالی است». 1398/11/19