سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

حاشیه های پر رنگ تر از متن ترامپ

برنامه امروز سخنرانی ترامپ در مجلس نمایندگان عرصه تصفیه حساب بازها و کبوترها بود. سخنرانی ترامپ به جای اینکه مسائل را حل کند بیشتر به زیان رئیس جمهور تمام می شود. 1398/11/16