سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

نتایج ۲ میلیون رای افغان‌ها پس از ۴ ماه؛ نامعلوم

کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی افغانستان در حالی تصمیم به بازشماری تعدادی از شعبه‌های اخذ رای گرفته است که مجموع آرای انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان در ۶ مهر امسال کمتر از ۲ میلیون رای بود. 1398/10/25