سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

چالش صلح طلبان با ناتو

دهها نفر از رهبران نهادهای صلح طلب و سازمان های ضد جنگ در آستانه نشست ناتو در لندن وجود و سیاست های ناتو را به چالش کشیدند. 1398/09/10