سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

تصمیم ضد اشغالگری دادگاه اروپا علیه رژیم صهیونیستی

دادگاه عالي اروپا رژيم صهيونيستي را ملزم به نصب برچسب بر روي محصولات صادراتي خود کرد 1398/09/04