سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

تروریسم مالی سیاسی آمریکا در لبنان

فشار مالی و ارزی آمریکا بر بانک‌های لبنانی، بلای جان بیماران این کشور شده است. 1398/09/03