سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

کاپیتولاسیون ترامپ در افغانستان

عفو دو افسر جنایت کار آمریکایی در افغانستان باعث نگرانی مردم این کشور درخصوص افزایش جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان شده است. 1398/08/26