سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

یک طوطی با صدای سگ

طوطی که در بین سگ ها بزرگ شده است با پارس کردن از خانه حفاظت می کند. یکی از ساکنان شهر Rudepurt آفریقای جنوبی ویدئویی را به اشتراک گذاشته است که طوطی با پارس کردن از خانه محافظت می کند. به گفته وی، طوطی تقریبا 19 سال است که در خانه او زندگی می کند. طی این مدت این پرنده باهوش تقلید از آدمها و سگ ها را یاد گرفته است. طوطی وقت زیادی را با سگ ها می گذراند. طوطی بخوبی از عهده حفاظت از خانه برمی‌آید. هر مزاحمی با دیدن طوطی که همراه سگ ها پارس می کند پا به فرار می گذارد. 1398/04/21