سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

لحظه دلهره آور از کار افتادن موتور هواپیما حین پرواز

تصاویر دلهره آور از نقص فنی در هواپیمای آمریکایی که باعث فرود اضطراری شد. 1398/04/20