سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

مین‌های عمل نکرده در افغانستان

انفجار مین و مواد منفجره در افغانستان به طور میانگین ماهانه ۱۲۰ کشته و زخمی بر جا می‌گذارد. 1398/04/19