سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

چرت زدن پر دردسر سیاستمداران

با وجود اینکه پزشکان می‌گویند خوابیدن کوتاه مدت بین روز برای سلامتی مفید است، اما چرت زدن سیاستمداران آمریکایی، زمینه‌ای برای سوء استفاده رقبایشان شده است. 1398/04/18