سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

لیبی، ۸ سال پس از سقوط دیکتاتوری قذافی

لیبی، ۸ سال پس از سقوط دیکتاتوری قذافی سازمان ملل مدام هشدار می‌دهد که اوضاع امنیتی در لیبی وخیم است. 1398/01/28