سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

احوال پرسی ظریف با کسبه و مردم دمشق، پایتخت سوریه

احوال پرسی ظریف با کسبه و مردم دمشق، پایتخت سوریه 1398/01/28