سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

رژه دیدنی سربازان گارد ریاست جمهوری روسیه

سربازان گارد ریاست جمهوری روسیه اولین مراسم رژه ویژه خود در سال ۲۰۱۹ را برگزار کردند. گروهی از ساکنان مسکو و گردشگران به تماشای رژه ویژه سربازان گارد ریاست جمهوری پرداختند. مراسم رژه ویژه سربازان گارد ریاست جمهوری روسیه در برخی ماه های سال به طور هفتگی برگزار می شود. 1398/01/25