سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

فرانسه به هجدهمین هفته‌ اعتراضات خود رسید

فرانسوی‌های معترض به سیاست‌های دولت "امانوئل ماکرون" در هجدهمین هفته متوالی تظاهرات خود را در پاریس و دیگر شهرها آغاز کرده‌اند. 1397/12/26