سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

نجات معجزه‌آسای مرد بریتانیایی از ماندن زیر آوار

تصاویر ویدئویی مردی را نشان می‌دهد که پس از عبور از کنار دیواری در لندن ناگهان باد شدید موجب می‌شود تا بخشی از دیوار به فاصله نزدیکی بعد از عبور این عابر پیاده فرو بریزد. 1397/12/23