سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

حمله هولناک پلنگ به ساکنان یک روستا

یک قلاده پلنگ با حمله به ساکنان روستای لامبای هند در جالاندهار پنجاب، موجی از ترس در دل مردم به وجود آورد. این پلنگ 12 ساعت در روستا به گشت و گذار پرداخت تا اینکه مسئولین جنگلبانی آن را گرفتند. 1397/11/18