سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

بازار فروش زنان در اروپا

بازاری شبیه بازار برده فروشان در شهر بروکسل بلژیک یعنی مقر اصلی بیشتر نهادهای اتحادیه اروپا که نشان دهنده جایگاه بی ارزشی است که غرب برای زنان ساخته است. 1397/10/20