سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

آتش زدن تصویر بن سلمان توسط نطامیان سعودی

نیروهای سعودی تصویر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را در مرزهای این کشور با یمن اتش زدند. 1397/10/19