سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

اقدام هولناک زن ترکیه ای علیه همسرش

زن ترکیه ای بعد از اینکه فهمید شوهرش زن دیگری گرفته است با ماشین چندین بار او را زیر گرفت. 1397/10/16