سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

اعتراضات فرانسه / پرتاب تخم مرغ به سمت امانوئل ماکرون!!

در لحظه مصاحبه ماکرون با خبرنگاران معترضان به سمت رئیس جمهور فرانسه تخم مرغ پرتاب کردند. 1397/09/11