سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

نگهداری از تمساح در خانه

صاحب منزلی در شهر کانزاس در غرب ایالت میسوری آمریکا زمانی که مستاجر خود را از خانه بیرون می کرد با مهمان ناخوانده ای روبرو شد: یک تمساح بزرگ! علاوه بر این تمساح بزرگ، دو مار بوآ و یک خرگوش هم در این خانه یافت شدند. طول این تمساح حدود 2 متر گزارش شده است. افراد خبره توانستند این حیوانات را با مهارت از خانه خارج کنند به نحوی که به هیچ شخصی آسیبی نرسید. این حیوانات به باغ وحش منتقل شدند. مستاجر خانه این تمساح بزرگ را «آرام همانند یک توله سگ» توصیف کرد! آقای شان کِیسی (Sean Casey) مستاجر این خانه به مدت چهار سال از این تمساح نگهداری می کرد و آن را «گربه ماهی» (Catfish) نامگذاری کرده بود. وی این تمساح را همچنین به عنوان یک «مارمولک خوشگل بزرگ» توصیف کرد! طبق مقررات، نگهداری تمساح در منزل در شهر کانزاس ممنوع می باشد. 1397/08/19