سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

اعتراف پدر صنعت موشکی اسرائیل به توان موشکی ایران

«یوزی رابین» رئیس سابق سازمان موشکی رژیم صهیونیستی و ملقب به پدر صنعت موشکی اسرائیل درباره توان مهندسان ایرانی در ساخت موشک گفته است: به احترام توان موشکی ایران کلاه از سر بر می‌دارم! 1397/07/16