سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

ساقط کردن جنگنده F16 صهیونیستی توسط پدافند هوایی سوریه

1396/11/21