سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

اعتراض کودکان فلسطینی پس از تخریب تنها مدرسه آنها توسط نیروهای اسرائیلی

1396/11/17