سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

اعتراض صدها نفر به حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان

1396/06/23